Animasi Aina dan Aidan kononnya sedang menunggu pesanan makanan masih belum tiba di meja. Aina berusia 3 tahun 20 hari. Aidan pula sudah mencecah 9 bulan.
# Monday, 9 March 2020, 13:02 # VID20200309130051-ANIMATION.gif #