Jujukan gambar Aina duduk dalam stroller. Umur Aina pada masa ini ialah 1 tahun 11 bulan dan 6 hari.
# Saturday, 26 January 2019, 18:04 # 20190126 # IMG_20190126_180446_BURST1-COLLAGE.jpg# XiaomiR Redmi Note 5A #

20190126