Senarai tikus MouseHunt dalam peta harta karun Senarai Nakal (Naughty List) bagi Pemburuan Musim Sejuk Perdana (Great Winter Hunt) tahun 2018.

Susunan adalah mengikut peratusan tarikan yang lebih tinggi.

Black Diamond RacerBorean CommanderDestructoyGlacia Ice FistIceberg Sculptor, Joy

Kiriman lain berkenaan MouseHunt boleh baca di interpretzz: mousehunt. Senarai ini akan dikemaskini mengikut masa terluang.

Black Diamond Racer

Event AreaWinter SportsPecan Pecorino5.85%8969
Event AreaWinter SportsGlazed Pecan Pecorino4.23%5124

<kembali ke atas>

Borean Commander

Event AreaNo DecorPecan Pecorino14.48%23654
Event AreaNo DecorGlazed Pecan Pecorino10.97%6507
Event AreaWinter SportsPecan Pecorino8.13%8969
Event AreaSnowPecan Pecorino7.86%9927
Event AreaToysPecan Pecorino7.34%8247
Event AreaOrnamentsPecan Pecorino7.32%6887
Event AreaSnowGlazed Pecan Pecorino6.89%4917
Event AreaToysGlazed Pecan Pecorino6.36%4688
Event AreaOrnamentsGlazed Pecan Pecorino6.29%4036
Event AreaWinter SportsGlazed Pecan Pecorino6.13%5124

<kembali ke atas>

Destructoy

Event AreaToysPecan Pecorino6.63%8247
Event AreaToysGlazed Pecan Pecorino4.61%4688

<kembali ke atas>

Glacia Ice Fist

Event AreaNo DecorGlazed Pecan Pecorino4.7%6507
Event AreaNo DecorPecan Pecorino4.64%23654
Event AreaSnowGlazed Pecan Pecorino2.73%4917
Event AreaWinter SportsGlazed Pecan Pecorino2.56%5124
Event AreaSnowPecan Pecorino2.53%9927
Event AreaOrnamentsGlazed Pecan Pecorino2.48%4036
Event AreaToysGlazed Pecan Pecorino2.35%4688
Event AreaOrnamentsPecan Pecorino2.32%6887
Event AreaToysPecan Pecorino2.12%8247
Event AreaWinter SportsPecan Pecorino1.98%8969

<kembali ke atas>

Iceberg Sculptor

Event AreaBossBrie100%28
Event AreaBossGouda100%239
Event AreaBossSUPER|brie+100%464
Event AreaBossPecan Pecorino100%397
Event AreaBossGlazed Pecan Pecorino100%350

<kembali ke atas>

Joy

LocationStageCheeseRateTotal hunts
Event AreaSnowGlazed Pecan Pecorino8.14%11982
Event AreaToysGlazed Pecan Pecorino7.82%11420
Event AreaOrnamentsGlazed Pecan Pecorino7.79%10828
Event AreaWinter SportsGlazed Pecan Pecorino7.61%13080
Event AreaNo DecorGlazed Pecan Pecorino7.11%8807
Event AreaFireworksGlazed Pecan Pecorino4.37%8161

<kembali ke atas>

Sumber luar:

<interpretzz: beranda><interpretzz: mousehunt>