Ini adalah contoh surat rasmi penjelasan lewat hadir bertugas daripada majikan kepada pekerja.

Pekerja perlu membalas surat ini dengan menggunakan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh beberapa hari yang diberikan oleh majikan bermula dari tarikh dia menandatangani Surat Akuan Terima.

Gambar kereta Volkswagen Caravelle T6 yang hadir lewat 2016 ke Indonesia

Contoh Surat Rasmi Meminta Tunjuk Sebab

SULIT

Rujukan kami: <Nombor rujukan fail syarikat>

 

<Tarikh>

 

<NAMA PEKERJA DALAM HURUF BESAR>

<Nama jabatan pekerja>

 

Perkara: SURAT PENJELASAN LEWAT HADIR BERTUGAS


Rujuk kepada perkara di atas.

Pihak Syarikat telah mendapati bahawa anda telah lewat hadir bertugas seperti perincian di bawah:

No. Tarikh Masa Masuk Kerja
1 03 Mac 2016 08:43 pagi
2 08 Mac 2016 08:43 pagi
3 09 Mac 2016 08:38 pagi
4 30 Mac 2016 08:31 pagi

 

Kami memandang serius terhadap kelewatan di atas kerana ia bertentangan dengan perkara 3.0 polisi Syarikat iaitu "<Isikan nama polisi syarikat anda di sini>".

Anda diberi masa selama tiga (3) hari dari tarikh penerimaan surat ini untuk memberikan alasan-alasan mengapa tindakan tatatertib tidak wajar dikenakan ke atas anda.

Sekiranya kami tidak menerima apa-apa alasan daripada anda, maka kami akan menganggap bahawa anda tiada sebarang alasan terhadap di atas dan/atau sekiranya kami mendapati bahawa sebab-sebab yang anda berikan tidak munasabah, kami berhak untuk mengenakan tindakan tatatertib ke atas anda.

Sila akui penerimaan surat ini dengan menandatangani Surat Akuan Terima yang dilampirkan bersama.

 

Yang benar,

<NAMA SYARIKAT ANDA>

 

_________________

<NAMA KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF>

Ketua Pegawai Eksekutif

 

salinan: <Nama jabatan pekerja tersebut>

             Fail Peribadi

 


20170220