Berita baik bagi mereka yang ingin membayar zakat, Lembaga Zakat Selangor melanjutkan waktu operasi mereka pada
29 Disember 2012 sehingga 31 Disember 2012.
www.ezakat.com.my

20121228