Mesti ramai kawan-kawan yang duk fikir sama ada mereka menggunakan otak kanan atau otak kiri.


Tapi mungkin sahaja mereka yang berfikiran sedimikian boleh dikatakan ketinggalan zaman.Para saintis telah lama tahu yang teori popular di mana otak logik dan otak kreatif saling berlawanan di antara satu sama lain adalah hanya mitos daripada satu kajian makmal tahun 1970-an yang penulisnya, Roger Sperry diberi amaran.

Para saintis bersetuju bahawa dua bahagian otak itu bekerjasama dan bukannya bekerja berasingan.

Kini pengkaji neuron, Stephen Kosslyn dan penulis G. Wayne Miller mencadangkan bahawa bahagian atas dan bawak otak adalah lebih relevan.

"Bahagian atas otak merancang dan mengkaji rancangan apabila jangkaan tidak dicapai, manakala bahagian bawah mengkelaskan dan menterjemah mengikut persepsi manusia.

Namun ia masih kerjasama, bukannya berasingan.


Sumber rujukan Tedi: There Is No Left-Brain/Right-Brain Divide 20131202